अखेर मुख्यमंत्र्यान कोविड वोर्डाच्या परिस्तिथीची जाणीव नसल्याचे मान्य केले.

0
614

काल मुख्यमंत्र्यान गोवा मेडिकल कॉलेजीन भेट दिली आनी ‘कोविड’ वोर्डाची पोळोवणी केली. ह्या वेळार पत्रकारांकडेन उलयतना मुख्यमंत्र्यान माहिती दिली कि तांका ह्या प्रभागाच्या परिस्थितीची जाणीव नाशिल्ली. पुण आज ह्या प्रभागाची तपासणी केले उपरांत राज्यांत आॅक्सिजनाची पुरवणी फावो त्या प्रमाणात आसा, पुण आॅक्सिजन सिलिंडराच्या पुरवणी करपाक कळाव जाता अशें मुख्यमंत्र्यान माहिती दिली.

पुण ह्या फुडें आॅक्सिजनाचे कमतरते खातीर खंयचेच पेशंटाक आपलो जिव गमवचो पडचोना हाची खबरदारी घेतली वयतली अशेंय ताणी सांगला. त्या खातीर काल सांजे आरोग्य खात्यांकडेन ताणी बसका घेतली, तशेंच आॅक्सिजन पुरवण करपाची जुनी पद्धत बदलपाची तैयारी करतले अशेंय ताणी सांगले. जरी जीएमसीन ह्या फुडें हाचेर उपाय केलोना जाल्यार राज्य सरकार कंपनी ताब्यात घेवपाक वेळ करचेना अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगले. त्या भायर ‘डी. डी. एस. एस. वाय’ ह्या योजनेचो लाभ घेवपी पेशंटाक जरी कोविड ट्रीटमेंटाच्या उपचाराक नकार दिलो जाल्यार खासगी रुग्णालयांचेर खर कारवाई करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here