देशान कोविडाचे दुसरे ल्हार बरेंच नेटान चालू जाल्ले असताना, आमचें गोंय लेगीत ह्या रांगेन आघाडीर पावला. वचत त्या गावांनी लोक कोविड संक्रमित मेळपाक लागले. तरीय सरकारान हाचेर कायंच पावला उच्चलीना आनी हाचो परिणाम म्हणून लोकां मदी संक्रमण वाढत गेले.

आता जेन्ना परिस्थिती हाताभायर वचपाक लागल्या तेन्ना मात सरकारान लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाखातीर चार दिसांचे लाॅकडावन कळीत केले. पुण ह्या लाॅकडावनाच्या काळान ताणी बाजार उकतो दवरला, रेस्टॉरंट आनी दुकाना उकती दवरल्या, त्या भायर समारंभानी चड लोकांक आपोवपाक जाय जाल्यार कलेक्टराची परवानगी घेवची पडटली, त्या भायर सरकारी कार्यालय रातचे नौ ते सकाळी स मेरेन चालू आसतले. हातुन आता कोणाक फायदो आनी कोणाक लुकसाण जातले हें मात सरकाराकुच खबर आसतली. ह्या चार दिसांनी कितले दुयेस कमी जातले हें मात देवाकुच खबर आसतली, कारण ह्या लाॅकडावनाच्या वेळार गोंयचे सिमो मात उकत्यो आसतल्यो, म्हळ्यार भायरसुन कोणेय हें दुयेस गोंयांन हाडु येता, हाचेर कसलेंच बंधन ना.

आता गोंयचे लोंकांचो सांभाळ देवाच्याच हातान आसा, त्या पासत स्वताची काळजी घेयात आनी गरजेभायर भौवपाचे टाळात.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here