फाटलया दिसानी “एम एल ए”, विनोद पालयेकरान एक जबानी दिल्ली की जरी मुख्यमंत्र्यांन तांका दाह दिसाखातीर, आपले मुख्यमंत्री पद दिले जाल्यार, ते गोंयान जावपी रेव पार्टी आनी अमली पदार्थांचे व्यवहार कायमचे बंद करतले. पुण ह्या तांच्या जबानेक, लोकांनी जायती टिका केली. कारण गोंय सुधारचे पयलीं ताणी आपलो शिवोलीम कोंस्टीयोंसी सुधारपाची चड गरज आसा. कारण शिवोलीम गांंवान अश्यो खुबश्यो गोष्टींकडेन सहकाराचे दुर्लक्ष जाल्ले आसा, त्या पासत ह्या गावची विटंबना जाल्ली आसा. ह्या गावान कांय वर्सा पयलीं एक ‘सोलर पावर फाऊंटन’ बांदिल्लो, हो फाऊंटन सेंट अॅनथनी चर्च चे देगेक आसा. पुण ह्या फाउंटनाक लागुन लोकांच्या टेक्साचे पयशे उदकान गेले अशें थंयचे लोकांचे म्हणणे आसा. ह्या फाऊंटनाचे उदक कुशिल्लयान गावान घाण वास पसरला आनी त्या पासत लोकांक जळारींचो सामनो करचो पडटा. दुसरी गजाल म्हळ्यार, शिवोलचें रस्ते सारके बाद जाल्ले आसात, वचत थंय फोंडकुला पडिल्लयान रस्त्यार गाडी चलयतल्याक त्रास सोसचे पडटा.

तशेंच ‘अंजुनाय’ गांव शिवोलिम कोंस्टियुंसीन पडटा, ह्या गावांक ट्युरिश्ट स्पोठ म्हणटात. पुण ह्याय गावांची परिस्थिती शिवोलिम गांवा सारकीच जाल्ली आसा. ह्या गावांन एक तळी आसा, ते तळयेचे उदक पांचवे जाला. ह्या तळयेचे सोंदिकरण 2013 केल्ले, ह्या तळयेचे नुतिनीकरण करपाक सुमार 1.8 कोटी खर्च केल्ले, ह्या तळयेचे देगेक लायटीचे खांबे आनी बसपाक कदेली घातील्लयो. पुण आता थंय पोळोवपा सारके कांयच उरलेले ना. थंयच्यो लायटी फुटल्यात तर कदेलीय मोडल्यात पुण हाचेर कोणाचेच लक्ष वचना.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here