गोंयान तशेच भारत देशात कचरो ही व्हड समस्या जाल्ली आसा. देशाचो पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वा खाला स्वच्छ भारत अभियान हो उपक्रम सगळ्या देश भर चालू आसा. पुण खरोच आमचो देश स्वच्छतायेचे नियम पाळता..??

हाचे उदारण अशी एक घटना गोयान बस्तोडा म्हापशा या वाठारान घडली. काल सांजेच्या पाच वरांचेर सुमार ही घटना घडली, गावचो जागरुक नागरीक सर्वेश मडगावकार हाच्या नजरे मुखार एक परप्रांतीय रस्त्याच्या कुशीक उगड्यार कचरो वडयतना दिसलो. सर्वेश बरोबर ताजे वांगडी आशील्ले. तेणी कचरो वडयतल्याक समजोवपाचो प्रयत्न केलो. कचरो वोडोवपी परप्रांतीय आसून सुदा तेजो मद कमी जायना जालो. म्हुण सर्वेश आनी ताज्या इष्टानी पंचायतीन तक्रार नोंद केली. पंचायतीन आरोप्याक 5000 रुपयाचो दंड घातलो.

सर्वेश मडगावकर या भुर्ग्यान एक गावचो तसोत देशाचो जागरुक नागरिक हाजे बरे उदारण दिले. सोशल मिडियाचेर सर्वेश आनी तेजा इश्टाची खुप तोखणाय जाता.

Reported by: Gauresh B. NaikGaonkar

1 COMMENT

  1. We are the Goans and we will not keep quiet if anyone try to destroy our motherland or anyone who grab our rights….. Outsiders comes in our Goa and making dirt ……and grab our ryts in all flied……

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here