Thursday, May 6, 2021

Konkani Bhandar

🔥 ना आमी भितले, ना आमी झुकतले🔥

गोय्कारानो ही चळवळ/ क्रांती जी सुरु आसा ही सत्याची असत्याविरुद्ध, अन्यायाविरुद्ध, आनी अत्याचाराविरुद्ध. आमका सगळ्यांक ह्या क्रांतीन सामील जाव्चे पडतले. "डिवाइड...

आमदार आनी तांची आश्वासनां

आमचे गोंय स्वतंत्र जाल्यार आज कितलोसोच तेप जावन गेलो, पुण आयजुय काय वाठारानी कितलेशेच गांव पळयल्यार ते आजुनुय स्वतंत्र जावना अशें दिसता....

उठ गोंयकारा

उठ गोय्कारा उठ तू , परत एकदा लढ तू !मनान खुप रडला, सवसारान खुप फसलागोय लुटपी दलाल आनी पट्टेवाले, दोघान्च्याय बळी...

रेवोलूशनरी-गोवन-चो-🔥-उजो-🔥

उजो हो एक असो शब्द आसा जो आय्कल्यारुच आन्गान शक्ती येता. ही शक्ती मागीर वायटाच्या विरुद्ध आवाज उटोपा आमका गोय्कारान्क बळ दिता....

Latest article

High-Risk Areas in Goa Right now.

In a worrying sign for the state, data shows thatCovid-19 has made deep in-roads into God's rural areas, with Bicholim, Cortalim, Querim,...

Rules For Locals Only?

BJP Karyakartas breaking the laws at Mapusa was turned to a Blind Eye, Many videos have surfaced on social media that locals...