सदध्या गोंय भर रेव्युलेशनरी गोवंसाचे क्रांतिकारी गांवा गांवानी भोवोन लोकांक पोगो बिलाचे महत्त्व सांगतात. पोगो हें बिल फक्त गोंयकारांचे हित पळोन तैयार केल्लें आसा. आनी फक्त गोंयकारांकुच ह्या बिलाचो फायदो हत्ती जावचो म्हुंण काल साकुन रेव्युलेशनरी गोवंसाचे प्रमुख मनोज परबान सत्तरी गावांक पोगो बिलाचे महत्त्व पोटोवपाक सुरवात केल्या. ह्या वेळार सत्तरी गांवात एखादी जात्रा भरल्या कशी दिसताली. रेव्युलेशनरी गोवंसाचे खुबशें क्रांतिकारी भाव ह्या वेळार एकवटान वावुरताना दिसले. ह्या वेळार मनोज परबान सत्तरी गांवच्या लोकांक आपुण गुलामगिरी मुक्त करपाचे वचन लेगीत दिले, सत्तरीचे लोकांनी इतल्या वर्सा ज्या ज्या गोष्टींग लागुन त्रास काढल्या ते सगळे त्रास येता त्या 2022 ईलेक्शनाक पयस जातले अशेय उतर ताणी त्या वेळार लोकांक दिले. ज्या बाप्पुय आनी पुतान सत्तरीचे लोकांचेर अन्याय केला, तांका आपली गुलामगिरी करपाक लायल्ली, तांका आता तांची खरी जागा धाकोवया अशेंय ताणी त्या वेळार सांगले. तेन्ना गोंयकारानो जागे जायात गोंय वाचोंक वाटो घेयात. साद घालता मनोज तुमकां, उतरांक ताच्या मान दियात.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here