आमका जाय आमका जाय
आमची आवय आमका जाय…
आमका जाय आमका जाय
आमची म्हादय आमका जाय…

दुदावरी उदक तिचे
मायेवरी रूप तिचे
दोळ्यान आमच्या सदाकाळ आमका साठोवंक जाय
आमका जाय..

पाचविशार शेता भाटा
कुळागारा झाड़ा पेड़ा
उद्कान तिच्या सदाकाळ आमका शिपूंक जाय
आमका जाय..

नुस्त्याच्यो पळोन राशी
जीव आमचो जाता खोशी
खोशएन जीण ही सदाकाळ आमका सारूंक जाय
आमका जाय..

पूण आता…
हाल तिचे जायना पळोनक
दोळे लागल्या दुका गळोनक
पुसून दोळे आता आमका झुजुंक जाय
आमका जाय..

स्वार्थ्यांचो मद जीरोन
तांका तांची जागा दाखोन
तावडितल्यान तांच्या आवयक आमका सोडोंक जाय
आमका जाय..

— दुर्गादास नाईक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here